Maakunnan elintarvikealan yritysten kehittämistarvekartoituksen avulla selvitetään

  1.  maakunnan elintarvikealan yritysten koulutus- ja kehitystarpeita
  2. investointi- ja rahoitustarpeita
  3. tutkimus- ja tuotekehitystarpeita