Pellolta pöytään 2010 –tilastojulkaisu sisältää tilastoja koko elintarvikeketjusta elintarviketurvallisuuden näkökulmasta. Julkaisun tilastot on jaettu seitsemään aihealueeseen:
  1. Elintarvikeketjun rakenne
  2. Maatalouden tuotanto
  3. Maataloustuotannon panokset
  4. Kotieläinten terveys ja hyvinvointi
  5. Elintarviketeollisuus
  6. Elintarvikkeiden jakelu ja kulutus
  7. Elintarvikeketjun valvonta.