Eettisesti kasvatettu ja rekisteröity villisika -julkaisun avulla pyritään kertomaan tiivistetysti villisian kasvatuksesta, villisianlihan jalostuksesta ja markkinoinnista sekä tuoda esille eettisen lihankasvatuksen muoto. Julkaisuun on koottu
keskeisimmät asiat villisianlihan kasvattajalta pöytään -laatuketjussa. Julkaisu on tehty Pohjois-Karjalan aikuisopiston Laadukasta Riistayrittämistä -hankkeen koulutusmateriaaliksi.

Villisikakalenteri 2012

Villisikareseptit (suomi)
Vilisikareseptit (english)