EKOTASSU-kehittämishanke
Elintarvikealan koordinointihanke Pohjois-Karjalassa 2012-2014 -osio


Pohjois-Karjala luomu- ja paikallisen elintarviketuotannon kärjeksi Suomessa

Kohderyhmä:
Kohderyhmänä ovat maakunnan elintarvikealan ja sitä läheisesti sivuavien matkailu- ja hyvinvointi- ja luonnontuotealan yrittäjät ja toimijat sekä alasta kiinnostuneet, alalle aikovat tai alan yritystoimintaa suunnittelevat

Tavoitteet:
Hankkeen osion päätavoitteena on maakunnan elintarvikealan mikroyritysten erityisesti luomu- ja lähiruoka yritysten toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen sekä yritysten välisen yhteistyön edistäminen. Lisäksi tavoitteena on maakunnan elintarvikealan hankekoordinointi ja yhteistyön kehittäminen hanketoimijoiden kesken

Hankkeen toiminta:
Hankkeen osio toteutetaan kaikille avoimena elinkeinojen kehittämishankkeena (toimialoina elintarvikeala ja sitä läheisesti sivuavat matkailu-, hyvinvointi- ja luonnontuoteala). Toimenpiteet kohdistuvat elintarvikealan maakunnalliseen hankekoordinointiin koko tuotantoketjun osalta alkutuotannosta jatkojalostukseen sekä mikro- ja keskisuurten yritysten kehittämiseen.

1. Maakunnalliseen elintarvikealan hankekoordinointiin kohdistuvat toimenpiteet
- Maakunnallinen elintarvikealan hankekoordinointi koko tuotantoketjun osalta alkutuotannosta jatkojalostukseen maakunnallisen elintarvikealan kehittämisohjelman mukaisesti ja yhteistyössä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa.

2. Luomu- ja lähiruoka nosteeseen Pohjois-Karjalassa
- Tiedotuskampanjat, esitteet, sähköinen materiaali, jne.
- Yhteistyö valtakunnallisten luomu- ja lähiruokatoimijoiden välillä.
- Tiivis yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Ruoka-Suomi -teemaryhmän ja Aitoja Makuja -hankkeen kanssa, sovitulla työnjaolla Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa. Toiminnasta tiedottaminen maakuntaan.
- www.ruokasuomi.fi
- www.aitojamakuja.fi
3. Mikro- ja keskisuurten yritysten kehittäminen (elintarvike- ja sitä läheisesti sivuavat matkailu-, hyvinvointi- ja luonnontuoteala)
- Yritysten välisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen
- Markkinointiosaamisen kehittäminen

4. Opintomatkat toimialan tärkeimpiin seminaareihin ja tapahtumiin

5. Kestävät hankinnat -hankkeen aluevastaavana toimiminen
- KeHa-hankkeen kokonaisbudjetti on 823 636 €. Hanketta rahoittaa Laatuketju ja lisäksi hankkeen toteutusta rahoittavat Savon koulutuskuntayhtymä, MTT, MTK ry sekä Kuule Oy.
- KeHa-hankkeen tavoitteena on julkisten ruokapalveluiden hankintaosaamisen edistäminen. Hankkeessa pureudutaan siihen, että julkisissa ruokapalveluissa osataan ja voidaan tulevaisuudessa hankkia elintarvikkeita kestävästi. Kestävillä hankinnoilla tarkoitetaan luonnonmukaista, kasvispohjaista ja sesonginmukaista ruokaa. Pitkän tähtäimen hyötynä on edellä mainittujen kestävien elintarvikehankintojen yleistyminen julkisissa ruokapalveluissa sekä näiden kilpailutuksessa tarvittavan tiedon käytettävyyden helpottaminen sekä lisääminen.
- Pohjois-Karjala on yksi KeHa-hankkeen pilottimaakunta, PKSSK:n johdolla. Jokaisella pilottimaakunnalla toimii aluekoordinaattori, joka Pohjois-Karjalassa on Elintarvikealan koordinointi Pohjois-Karjalassa 2012-2014/Hanna Tuominen.