Tiedote 25.2.1011
Luomuraaka-aineiden käyttö yleistyy ammattikeittiössä
Julkiset ruokapalvelut ovat lisänneet luomun käyttöä
 
Luomutuotteiden käyttö on muuttunut ammattikeittiöissä säännöllisemmäksi. Julkisen sektorin keittiöt käyttävät nyt luomuraaka-aineita yksityissektorin keittiöitä yleisemmin.  Aikomukset edelleen lisätä luomun käyttöä ovat vahvistuneet merkittävästi edellisistä vuosista.
Taloustutkimus Oy:n vuosittain tekemän, loppuvuodesta 2010 valmistuneen Suurkeittiötutkimuksen mukaan jotakin luomuraaka-aineita käyttää päivittäin 12 %, viikoittain 8 % ja harvemmin 25 % keittiöistä.  Käyttö on yleistynyt, sillä vuonna 2009 vastaavat osuudet olivat 7 %, 9 % ja 25 %. Noin puolet ammattikeittiöstä ei käytä luomuraaka-aineita lainkaan.
Tutkimuksen mukaan luomun kasvu jatkuu ammattikeittiössä. Keittiöt aikovat lisätä luomun käyttöä kaikissa tuoteryhmissä; osuus lisäystä suunnittelevista keittiöstä on 15 -21 % tuoteryhmästä riippuen. Osuudet ovat selvästi suurempia kuin aikaisempina seurantavuosina vuodesta 2006 lähtien.
 
Kestävät hankinnat yleistyvät julkisessa ruokapalvelussa
Yleisintä luomun käyttö on edelleen ravintoloissa, joista 17 % käyttää luomua päivittäin.  Luomun päivittäistä käyttöä ovat kuitenkin lisänneet eniten julkisen sektorin ruokapalvelut kuten peruskoulut ja muut oppilaitokset, päiväkodit ja sairaalat. Näistä jopa 13 % ilmoittaa käyttävänsä jotakin luomutuotetta päivittäin. Henkilöstöravintoloissa luomun päivittäinen käyttö on eri keittiötyypeistä vähäisintä (4 %).
Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä kannustaa julkisia ruokapalveluita tarjoamaan kasvis-, kausi- tai luomuruokaa vähintään kerran viikossa ja vuoteen 2015 mennessä kahdesti viikossa. Samoin Portaat luomuun- ohjelma rohkaisi vuonna 2010 erityisesti julkisia keittiöitä luomun säännölliseen käyttöön.  Ohjelmaan liittyi vuoden 2009 aikana 481 keittiötä, joista 438 oli julkisia.   
 
Eniten aiotaan lisätä luomukasviksia
Luomutuotteiden suosituimmat tuoteryhmät ovat maito- ja viljatuotteet sekä kasvikset.  Yleisimmin keittiöt aikovat lisätä luomukasvisten käyttöä (21 % keittiöistä). Ravintoloissa ja muissa yksityisen sektorin ruokapalveluissa 18 % keittiöstä aikoo lisätä lihan ja lihavalmisteiden käyttöä. Portaat luomuun- keittiöissä suosituimmat säännöllisesti käytettävät luomutuotteet ovat hiutaleet ja piimä.
 
Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan Suurkeittiötutkimukseen vastaa vuosittain noin 700 suurkeittiötä, jotka on poimittu satunnaisesti Taloustutkimuksen Horeca-rekisteristä. Kohderyhmänä ovat suurkeittiöt, jotka tarjoavat vähintään 50 annosta vuorokaudessa. Viimeisimpään kyselyyn vastasi 694 suurkeittiötä elokuun ja lokakuun 2010 välisenä aikana.  
 
Lisätietoja: Marja-Riitta Kottila, EkoCentria
p. 044- 785 4035
marja-riitta.kottila(at)sakky.fi
www.portaatluomuun.fi
view.jpg         PL_LautasLOGO_CMYK_Finalish_2b.jpg